Vrhunska WiFi veza u objektima

Vrhunska WiFi veza u objektima - WiFi rješenja za potrebe vaših korisnika

Kvalitetna WiFi konekcija imperativ je današnjih korisnika. U vašem objektu možemo organizovati jednu ili više tačaka za bežično povezivanje uređaja. Vašim posjetiocima, kao i zaposlenima, omogućićemo brz i pouzdan pristup internetu sa mobilnih telefona, računara, tableta i drugih uređaja. Ne dozvolite da pouzdana i kvalitetna WiFi konekcija bude ono što nedostaje vašem prostoru i korisniku. Nudimo napredna WiFi rješenja sa mogućnošću različitih polisa i sigurnosnih podešavanja za vaše zaposlene i vaše goste.

U mogućnosti smo istaknuti vašu ponudu koja će se pojavljivati korisniku nakon što se se poveže na vašu WiFi mrežu. Imaćete reklamu na svojoj vlastitoj WiFi mreži.

Pišite nam

blicnetsi@blicnet.ba

Pozovite nas

0800 30 630